Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
AKTUALNOŚCI
   
   Zobacz wydarzenia roku: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

14 maja 2009r. Zmarł Ryszard Jazdon
Dnia 14 maja 2009 roku zmarł Śp. Ryszard Jazdon z Baranowa k.Poznania, pomysłodawca i organizator pierwszego zjazdu rodziny Jazdonów w Rydzynie.

Żegnamy Cię Ryszardzie jako człowieka całym sercem oddanego bliskiej i dalszej Rodzinie, bezinteresownego, skromnego, życzliwego, troszczącego się o wszystkich, którzy Cię otaczali.

O nieobecnych - ks. Jan Twardowski
  Myślała że został już tylko na fotografii
  z twarzą bez oddechu
  Tymczasem w każdej chwili
  kiedy zapalała światło
  nakrywała do stołu w świecie tak małym w którym jest już wszystko
  wiedząc, że zmęczenie jest przynajmniej polową miłości
  że kochać - to nie znaczy iść w swoją własną drogę
  nieefektowna jak zielona cyranka bez połysku
  wytrwała jak chory z urojenia który ma w końcu rację
  kiedy odkrywała że można się modlić mając tylko czyste sumienie
  kiedy odchodziła żeby wrócić
  z sercem nie skróconym przez oszczędność
  ta znikoma że prawdziwa
  sama na wspólnej drodze
  po obu stronach wiary
  Tłumaczył
  że wieczność jest tylko jedna
  że już są razem chociaż się nie widzą
  że miałby ochotę nagadać jej serdecznie
  choćby w przedpokoju ciepłym od ubrań

  przecież tylko nieobecni są najbliżejBoże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszą Ryszarda Jazdona i ześlij mu Ducha Twego, Pocieszyciela, aby go oświecał światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz go wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla niego o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.