Ryszard Doll, Marian Lisiecki: Wspomnienie o Aleksandrze Jazdonie

Czasopismo Spółdzielczości Bankowej „Bank Spółdzielczy” nr 2 (376) Warszawa 1996 str.23


24 stycznia 1996r. pożegnaliśmy na zawsze kolegę mgr Aleksandra Jazdona, wieloletniego pracownika bankowości.

Syn Ziemi Wielkopolskiej urodził się w 1929 roku w Koszkowie, w byłym powiecie gostyńskim. Tak jak wielu wielkopolskich rolników, w czasie okupacji hitlerowskiej został wraz z rodzicami wysiedlony do woj. lubelskiego, gdzie pracował w gospodarstwie. Po powrocie w 1945 roku podjął naukę w gimnazjum w Jarocinie, kontynuował ją w Poznaniu w Liceum Ogólnokształcącym oraz równolegle w Państwowej Szkole Ogrodnictwa. W latach 1950-1954 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako inspektor w Oddziale Banku Rolnego w Poznaniu, a następnie jako st. rewident w Centrali Banku Rolnego w Warszawie. Od 1961 roku datuje się Jego zainteresowanie bankami spółdzielczymi, którym pozostał wierny do końca swojego życia. Od 1975r. do czasu przejścia na emeryturę w 1991r. był zastępcą Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego BGŻ w Poznaniu. Do jego zadań należało m.in. utrzymanie współpracy z bankami spółdzielczymi, a w szczególności z samorządami tych banków.

Przez cały okres aktywności zawodowej łączył pracę z nauką. Ukończył szereg kursów i seminariów. Swoją bogatą wiedzę i doświadczenie przekazywał kadrze pracowniczej i członkom samorządów banków spółdzielczych. Jego dociekliwość w zakresie historii rozwoju banków spółdzielczych w Wielkopolsce znalazła odzwierciedlenie w wielu opracowanych monografiach:
  • „Sto lat Banku Spółdzielczego Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Gostyniu 1865-1965”;
  • „Sto lat działalności Banku Spółdzielczego w Jarocinie 1868-1968” (praca napisana wspólnie z Antonim Skowrońskim);
  • „Bank Spółdzielczy we Wrześni. Sto lat w służbie społeczeństwa 1871-1971”;
  • „Sto lat Banku Spółdzielczego w Pogorzeli 1872-1972”;
  • „125-lecie działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej”;
  • „Bank Spółdzielczy w Krzywiniu 1872-1992”
  • „Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu 1894-1994”;
  • „Bank Spółdzielczy w Miłosławiu 1869-1994”
  • „125-lecie Banku Spółdzielczego w Kórniku”.
Jest też autorem opracowania „Spółdzielczość kredytowa w Regionie Wielkopolskim” w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr Stefana Ochocińskiego: „Wielkopolski system spółdzielczości kredytowej”, wydanej przez PWN w 1985 roku. Publikował również liczne artykuły związane z tematyką banków spółdzielczych m.in. w miesięczniku „Bank Spółdzielczy”. Nawet po przejściu na emeryturę nie zaniechał aktywnej działalności. Opracowywał monografie banków spółdzielczych i działał aktywnie w Radzie Programowej ds. Historii Spółdzielczości Bankowej przy Centrali BGŻ w Warszawie.

Niespodziewana śmierć nie pozwoliła Mu dokończyć monografii banków spółdzielczych w Gnieźnie i we Wrześni, nad którymi pracował w ostatnich latach.

Aleksander Jazdon był szczególnie zaangażowany w badanie historii spółdzielczości, umacnianie i rozwój banków spółdzielczych, które jak nieustannie i z uporem wykazywał – będą istniały i trwały siłą zasad spółdzielczych, którymi się w swojej działalności kierują.

Był inicjatorem odbytej w 1981 r. sesji naukowej poświęconej 110 rocznicy założenia Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Wydrukowane na tę sesję materiały, odsłonięta z tej okazji tablica pamiątkowa i inne przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu pozostały trwałym świadectwem Jego dążeń i kultywowania wypracowanych i sprawdzonych w przeszłości zdrowych zasad spółdzielczych.

Za ofiarną działalność zawodową i społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Między innymi „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” i odznakami: „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, „Zasłużony dla Finansów”, „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”, „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” i złotą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”.

Był człowiekiem skromnym, życzliwym, koleżeńskim, czym zdobył sobie ogólny szacunek. Będziemy Go pamiętać i serdecznie wspominać jako oddanego działacza bankowości spółdzielczej, zawsze chętnego do współpracy i pomocy, najlepszego przyjaciela i kolegę. Cześć Jego pamięci.