Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
WSPOMNIENIA
   Wykaz pozycji :: Wspomnienie o rodzinie Borowych

RODZINA BOROWYCH

W książce pt. ''Bukowiec górny na tle dziejów'' podano, że nazwisko Borowy już w roku 1736 znane było Zaborówcu.
Antoni Borowy, syn Katarzyny z domu Sibińska i Andrzeja Borowych urodził się 1875 roku.
Po śmierci ojca Antoni wraz z siostrami odziedziczył gospodarstwo o obszarze 32 ha w tym około 10 ha lasów. Matka ponownie wyszła za mąż za Franciszka Krawca. Z drugiego małżeństwa urodziła się córka Marta (przyrodnia siostra Antoniego). Antoni chodził do niemieckiej szkoły. Do 36 roku życia z matką, ojczymem i rodzeństwem wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne.
W 1911 roku poślubił Bronisławę z domu Jazdon. Po ślubie małżonka przeprowadziła się do włości męża. W 1912 roku przyszedł na świat pierwszy syn Bronisław. W 1914 roku córka Ludwinia, w 1917 roku syn Antoni, w 1919 roku syn Alojzy, w 1922 roku córka Adela a w 1926 roku Władysława. Kolejne trzy córki zmarły w niemowlęcym okresie.
W lutym 1938 roku zmarł Antoni Borowy a Bronisława wraz z dziećmi prowadziła dalej gospodarstwo. Wojnę przeżyli w swojej własności. Po wojnie córki i syn Alojzy stopniowo opuszczali dom rodzinny najstarszy syn Bronisław opuścił dom rodzinny już w 1936 roku.
Od roku 1950 do 1956 matka z synem Antonim prowadzili gospodarstwo. W 1956 roku Antoni poślubił Jadwigę z domu Kaminiarz. W roku 1957 przyszedł na świat ich jedyny syn Leszek.
Bronisława Borowa zmarła l października 1974 roku.

Z kart historii życia rodzinnego
spisała Ludwika Borowa