Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
WSPOMNIENIA
   Wspomnienia o zmarłych :: Wspomnienie o Hipolicie Jazdonie

Jazdon Hipolit

Jazdon Hipolit (1884 - 1957), podporucznik WP. Ur.10 sierpnia w Wijewie k.Wschowy w rodzinie Wojciecha (rolnika) oraz Józefy z Rekosiów. Uczęszczał do szkoły rolniczej we Wschowie. W latach 1906-1914 odbył praktyczną naukę zawodu w gospodarstwach wielkopolskich (m.in. w Drzewcach koło Leszna). W 1914 r. powołany do armii niemieckiej, walczył na froncie francuskim, awansując do stopnia sierżanta. W 1916 r. ranny pod Verdun - powrócił do kraju. Od lipca 1916 był kierownikiem gospodarstwa rolnego w Łaziskach k.Wagrowca. W 1919 wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po przeszkoleniu w Biedrusku, jako ppor. Przydzielony do 9 kompanii 3 p. strzelców Wlkp. (57pp). Od 29 lipca 1919 r. walczył na froncie polsko-bolszewickim, m.in. pod Bobrujskiem i nad Berezyną (sierpień-wrzesień 1919), przechodząc wraz z pułkiem cały jego szlak bojowy. Za udział w walkach otrzymał Krzyż Virtuti Militari 5 klasy (nr.629).
W 1921 r. przeniesiony do rezerwy, w latach 1921-1939 administrował częścią dóbr Rogera hr. Raczyńskiego - majątkiem Koszkowo k.Borku Wlkp. (opodal Leszna). W 1929 nabył także własne gospodarstwo w Porębie pow. jarociński. W listopadzie 1939 wysiedlony wraz z rodziną z Koszkowa, przebywał początkowo w Borku Wlkp., a od 15 marca 1940 w poznańskim obozie przejściowym przy ul. Głównej. W maju tego roku wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa, początkowo mieszkał w Biardach k.Lublina, następnie z nakazu okupanta administrował gospodarstwem w Charlejowie, od 1942 w Świdnie. Współpracował wówczas aktywnie z AK i BCh.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej przesłuchiwany przez sowieckie władze wojskowe, ukrywał się w Mielcu. W marcu 1945 powrócił do Wielkopolski i zamieszkał w Porębie, pracując na swoim majątku. Postępująca kolektywizacja rolnictwa i naciski administracyjne doprowadziły wkrótce do jego ciężkiej i przewlekłej choroby (1950), majątek przekazano na skarb państwa.
Zmarł 10 lipca 1957 w Borku Wlkp., pochowany na miejscowym cmentarzu. Odznaczony był także trzykrotnie Krzyżem walecznych

Polak Bogusław, Wielkopolsce Kawalerowie Virtuti Militari 1920 roku. W: Express Poznański z 18.12.1990 r.