Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
WSPOMNIENIA
   Wspomnienia o zmarłych :: Wspomnienie o Hipolicie Jazdonie


57 PUŁK PIECHOTY im. KAROLA II KRÓLA RUMUNII

Wchodził w skład 14 dywizji piechoty, stacjonował do 1939 r. w Poznaniu.

          Formowanie rozpoczął 14 lutego 1919 r. w Biedrusku pod Poznaniem jako 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich. W styczniu 1920 r. otrzymał miano: 57 Pułku Piechoty Wielkoplskiej, a 28 kwietnia 1937 r. imię Karola II Króla Rumunii z okazji jego pobytu w Polsce i objęcia honorowanego szefostwa pułku.

          W maju 1919 r. pułk ostatecznie został sformowany i odszedł do Ostrowa Wielkopolskiego, skąd 29 lipca odjechał na front litewsko-bialoruski. Twierdzę Bobrujsk zdobywał 28 czerwca, a 30 lipca 1920 r. pod wsią Iwanowce bagnetami utorował sobie drogę odwrotu. Następnie wszedł w skład grupy uderzeniowej gen. E. Rydza-Śmigłego. Do linii Płyczy dotarł 14 października. Naczelny Wódz J. Piłsudski 6 grudnia 1920 r. udekorował sztandar pułku Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

W 1939 r. pułk w składzie dywizji miał przydział mobilizacyjny do armii ''Poznań''. Zmbilizowany w trybie alarmowym 24-27 sierpnia rozpoczął walkę w czasie działań osłonowych pod Zbąszyniem l września.

Wzór odznaki zatwierdzony Dz. Rozk. MSWojsk. nr 39, póz. 565 z 30 września 1924 r. wg projektu oficera pułku kpt. Edwarda Rudolfa Kontnego.

Odznaka o wymiarach 42 x 42 mm, w kształcie krzyża kawalerskiego o ramionach pokrytych emalią biatą i czerwoną z dawną nazwą pułku: ''3 PUŁK STRZ.WLKP.'' Na środku krzyża nałożona tarcza zwieńczona orłem pokryta czerwoną emalią, na której srebrna aktualna cyfra pułkowa i inicjały. Na obrzeżu tarczy wyryty napis: ''ZA PRAWO WOLNOŚĆ I OJCZYZNĘ'' i data powstania pułku. Tarcza okolona nałożonymi skrzyżowanymi srebrnymi gałązkami dębowymi. Między ramionami krzyża - promienie.

Wykonawcą odznaki oficerskiej przekazanej do zbiorów Muzeum Wojska przez Gabinet MSWojsk. w 1924 r. był Jan Knedler w Warszawie, ul. Nowy Świat 45. Jest ona bita w srebrze, emaliowana, trzyczęściowa. Nie spotkano odznak żołnierskich 57 pp.
Drugi typ odznaki pamiątkowej z lat 1928-1939 różni się od poprzedniego kształtem orła państwowego wz. 1927. Nadawana była zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w 1928 r.

Wykonawcą tych odznak był zakład rytowniczy i jubilerski Stefana Zygmaniaka w Poznaniu, ul. Półwiejska 38. Były one tłoczone w tombaku, srebrze, emaliowane, dwuczęściowe. Zakład ten wykonywał również tombakowe odznaki żołnierskie.

Spotykana jest odznaka 57 pp o wymiarze: 46 x 31 mm, w kształcie orła trzymającego w szponach tablicę z cyfrą pułkową, poniżej której szarfa z napisem: ''WSZYSTKO DLA OJCZYZNY'' i miniatura Krzyża Orderu Virtuti Militari. Brak jest zatwierdzenia tej odznaki. Można przypuszczać, że wykonana była z okazji dekoracji sztandaru 57 pp Orderem Virtuti Militari. Wykonawcą odznak był Jan Knedler (Warszawa, ul. Nowy Świat 45)


 
W tym okresie w pułku służbę pełnił i szlak bojowy przeszedł Hipolit Jazdon - wpierw w randze p.porucznika, a pod koniec służby porucznika i kapitana.