Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
WSPOMNIENIA
   Wspomnienia o zmarłych :: Wspomnienie o Hipolicie Jazdonie


Kilka dat i faktów z historii rodzinnej Janiny i Hipolita Jazdon

10 VIII 1894 W Wijewie urodził się Hipolit Jazdon - syn Wojciecha i Józefy z Rękosiów Kończy szkołę podstawową w Wijewie oraz szkołę rolniczą we Wschowie. Uzyskuje zawód ogrodnika
1902 - 1904 - służba wojskowa w wojsku niemieckim
26 VII 1900 w Borku Wielkopolskim przychodzi na świat Janina Ofierzyńska - córka Jana i Marii Paprzyckiej p.voto Śmiechowskiej
1906-1914 Hipolit uczy się praktycznie zawodu rolnika u pp. Hertlów w Drzewcach k. Leszna
1910 - 1917 Mama Janina mieszka w Poznaniu, gdzie uczy się na tzw. ''pensji'' - po jej ukończeniu uzyskuje uprawnienia nauczyciela szkoły podstawowej
1914-1916 Hipolit powołany do armii niemieckiej walczy na froncie francuskim. Ranny pod Verdun we Francji w 1916. Kończy wojnę w stopniu sierżanta
30 VII 1916 Podejmuje pracę jako kierownik gospodarstwa rolnego w Łaziskach koło Wągrowca. Tam zastaje go wybuch Powstania Wielkopolskiego
23 IV 1919 Wstępuje do Wojska Polskiego, skierowanie do służby oficerskiej w Biedrusku
8 V 1919 Zostaje wcielony do 9 kompanii 3 pułku Strzelców Wielkopolskich w randze podporucznika
V 1919 Pułk udaje się do Ostrowa, skąd 29 VII wyrusza na front litewsko-białoruski
VII 1919-VIII 1920 Hipolit Jazdon przechodzi cały szlak bojowy pułku w wojnie bolszewickiej
6 XII 1920 Z rozkazu Marszałka Piłsudskiego uzyskuje Order Virtuti Militari 5 klasy
3 VIII 1921 - po 7 latach czynnej służby wojskowej zostaje przeniesiony do rezerwy
1921-1939 Administruje majątkiem hrabiego Rogera Raczyńskiego w Koszkowie
30 XI 1921 Na uroczystości z okazji rocznicy powstania listopadowego poznaje Janinę Ofierzyńską 2 VII 1922 Święto Matki Boskiej Pocieszenia na Zdzieżu - następują zaręczyny
18 X 1922 Ślub Hipolita i Janiny w Borku. Uroczystości weselne w domu przy Zdzieskiej 31
19 X 1922 Rodzice zamieszkują w Koszkowie
1922-1039 Szczęśliwe lata w Koszkowie, gdzie rodzi się sześcioro dzieci: Marylka (1923), Włodzimierz (1925), Irena (1927), Aleksander (1929), Ewa (1932) i Andrzej (1938)
29 VIII 1929 Rodzice kupują gospodarstwo 70 ha w Porębie pow. Jarocin - od Niemca Gotfrida za kwotę 117 000 zł (pożyczka w Banku Ziemskim)
Pod koniec XI 1939 Nasza rodzina na rozkaz Niemców wyprowadza się do Dziadka Jana w Borku
15 III 1940 Wywiezienie do obozu przesiedleńczego w Poznaniu przy ulicy Głównej
15 V 1940 Pociągiem towarowym zostajemy przewiezieni do Generalnej Guberni, kolejno odo wsi Biardy, Charlejowa i Świdna k. Kraśnika
Okres wojny Tata Hipolit, brat Włodek i siostra Irka działąją czynnie w AK
8 XII 1944 Aresztowanie Włodka przez NKWD, wywóz na zamek w Lublinie, a potem na Ural (kopalnia)
III 1945 Powrót z wygnania do Poręby
VII 1951 Ciężka choroba ojca (wylew krwi do mózgu i paraliż)
V 1952 Mama Janina nie mogąc podołać naciskom (walka z kułactwem) wyprowadza się do swego Ojca w Borku, a Poręba zostaje przekazana częściowo na rzecz skarbu państwa za ''długi''
10 VII 1957 Umiera w Borku Hipolit Jazdon