Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
WSPOMNIENIA
   Wykaz pozycji :: Wspomnienie o Aleksandrze Jazdonie

Wspomnienie o Aleksandrze Jazdonie

24 stycznia 1996 r. pożegnaliśmy na zawsze Kolegę mgr Aleksandra Jazdona, wieloletniego pracownika bankowości.

Syn Ziemi Wielkopolskiej urodził się w 1929 roku w Koszkowie, w byłym powiecie gostyńskim. Od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Tak jak wielu wielkopolskich rolników, w czasie okupacji hitlerowskiej został wraz z rodzicami wysiedlony do woj. lubelskiego, gdzie pracował w gospodarstwie. Po powrocie, w 1945 roku podjął naukę w gimnazjum w Jarocinie, kontynuował ją w Poznaniu w Liceum Ogólnokształcącym oraz równolegle w Państwowej Szkole Ogrodnictwa. W latach 1950 - 1954 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako inspektor w Oddziale Banku Rolnego w Poznaniu, a następnie jako st. rewident w Centrali Banku Rolnego w Warszawie. Od 1961 roku datuje się Jego zainteresowanie bankami spółdzielczymi, którym pozostał wierny do końca swojego życia. Od 1975 r. do czasu przejścia na emeryturę w 1991 r. był zastępcą Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego BGZ w Poznaniu. Do Jego zadań należało m.in. utrzymanie współpracy z bankami spółdzielczymi, a w szczególności z samorządami tych banków.

Przez cały okres aktywności zawodowej łączył pracę z nauką. Ukończył szereg kursów i seminariów. Swoją bogatą wiedzę i doświadczenie przekazywał kadrze pracowniczej i członkom samorządów banków spółdzielczych. Jego dociekliwość w zakresie historii rozwoju banków spółdzielczych, w Wielkopolsce znalazła odzwierciedlenie w wielu opracowanych monografiach: ''Sto lat Banku Spółdzielczego Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Gostyniu 1865-1965'', ''Sto lat działalności Banku Spółdzielczego w Jarocinie 1868-1968'' (praca napisana wspólnie z Antonim Skowrońskim), ''Bank Spółdzielczy we Wrześni. Sto lat w służbie społeczeństwa 1871 - l971'', ''Sto lat Banku Spółdzielczego w Pogorzeli 1872-1972'', ''125-lecie działalności Banku Spółdzielczego w Szamotułach 1866-1991'', ''125-lecie działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Wielkopolskiej'', ''Bank Spółdzielczy w Krzywiniu 1872-1992'', ''Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu 1894-1994'', ''Bank Spółdzielczy w Miłosławiu 1869-1994'', ''125-lecie Banku Spółdzielczego w Kórniku''.

Jest też autorem opracowania ''Spółdzielczość kredytowa w Regionie Wielkopolskim'' w pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr Sterana Ochocińskiego: ''Wielkopolski system spółdzielczości kredytowej'', wydanej przez PWN w 1985 roku. Publikował również liczne artykuły związane z tematyką banków spółdzielczych m.in. w miesięczniku ''BanK Spółdzielczy''. Opracowywał monografie banków spółdzielczych i działał aktywnie w Radzie Programowej ds. Historii Spółdzielczości Bankowej przy Centrali BGŻ w Warszawie.

Niespodziewana śmierć nie pozwoliła Mu dokończyć monografii banków spółdzielczych w Gnieźnie i we Wrześni, nad którymi pracował w ostatnich latach.

Aleksander Jazdon był szczególnie zaangażowany w badanie historii spółdzielczości, umacnianie i rozwój banków spółdzielczych, które - jak to nieustannie i z uporem wykazywał - będą istniały i trwały siłą zasad spółdzielczych, którymi się w swojej działalności kierują.

Był inicjatorem odbytej w 1981 r. sesji naukowej poświęconej 110 rocznicy założenia Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Wydrukowane na tę sesję materiały, odsłonięta z tej okazji tablica pamiątkowa i inne przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu pozostały trwałym świadectwem Jego dążeń i kultywowania wypracowanych i sprawdzonych w przeszłości zdrowych zasad spółdzielczych.

Za ofiarną działalność zawodową i społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznakami: Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony dla Finansów, Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego, Zasłużony Pracownik Rolnictwa i złotą odznaką ''Za zasługi ala spółdzielczości bankowej''.

Był człowiekiem skromnym, życzliwym, koleżeńskim, czym zdobył sobie ogólny szacunek. Będziemy Go pamiętać i serdecznie wspominać jako oddanego działacza bankowości spółdzielczej, zawsze chętnego do współpracy i pomocy, najlepszego przyjaciela i kolegę. Cześć Jego pamięci.

Koledzy i Przyjaciele