Nasi protoplaści

Wijewo. Rok 1911.
Ślub Bronisławy Jazdon i Antoniego Borowego


Od lewej: Nowożeńcy. Od góry: Józefa Jazdon (jedyne dziecko Marianny z d. Ratajskiej i Wojciecha Jazdona) z mężem Antonim Nowakiem, Piotr Jazdon, Hipolit Jazdon, Franciszek Jazdon, Teofil Jazdon. Dolny rząd: wnuczek Michał Nowak, Babcia Józefa Jazdon (z d. Rękoś), Bronisław Nowak, Wojciech Jazdon, Ludwik Jazdon, mała Marta Nowak, Adelajda Jazdon-Józefowska z mężem Piotrem Józefowskim.

Jest to najważniejsze zdjęcie dotyczące naszej rodziny. To ono określiło krąg potomków Wojciecha Jazdona, objętych analizą kwestionariuszy i zaproszonych na Zjazd Rydzyński w 2004r. Warto zwrócić uwagę na patriarchalne ustawienie się weselników.

(oprac. Ryszard Jazdon)