Powyżej zamieszczono formularz.   Prosimy o wypełnienie i przesłanie   w załączniku do listu pod któryś z   adresów umieszczonych w dziale   "Kontakt"
GENEALOGIA
   Przodkowie Wojciecha Jazdona :: Wojciech Jazdon :: Bronisława Jazdon Borowa
   i potomkowie

SCHEMAT DRZEWA        
Stan na czerwiec 2004 r.     

Ludwika Borowa

Mąż/żona: Alojzy Borowy
Dzieci: Ireneusz
Maria


KWESTIONARIUSZ JAZDONA
 1. Na imię mam Ludwika Borowa
 2. Otrzymałam kwestionariusz ponieważ jestem żoną Alojzego - syna Bronisławy z d. Jazdon i Antoniego Borowych
 3. Urodziłam się 17.05.1922 r. w Wijewie
 4. Pracuję w wdowa rencistka
 5. Mój adres zamieszkania to ul. Miśnieńska 7 64-100 Leszno
 6. Mój telefon kontaktowy to 520-99-42
 7. Mój ulubiony film to ''M jak miłość''
 8. Politycznie sympatyzuję z prawicą
 9. W życiu udało mi się parę rzeczy, np. wrócić po wojnie do domu z Niemiec i założyć rodzinę
 10. Jazdonem, którego chciałabym bliżej poznać na zjeździe jest tych, których jeszcze nie znam
 11. Charakterystyczna cecha Jazdona to przedsiębiorczy, niezależny, wie czego chce
 12. Spotkałam się z przejęzyczeniem nazwiska Jazdon na nie spotkałam się
 13. Moja najcenniejsza pamiątka rodzinna to absolutorium córki i ostatnie zdjęcie z mężem
 14. Potrawa, którą uważam za rodzinną to pyzy na ''szmacie'' parowane
 15. Historia związana z rodziną Jazdonów, której nigdy nie zapomnę to ta, kiedy w maju 1955 r. Wujostwo Jazdonowie z Karny przyjechali do Zaborówca, gdzie czasowo mieszkaliśmy. Upiekłam torcik z wypisaną dedykacją na ich cześć, czym byli mile zaskoczeni i nie kryli zadowolenia, a nas to bardzo cieszyło, co do dziś pamiętam.
KWESTIONARIUSZ PROUSTA
 1. Główna cecha mojego charakteru: wszędzie być, wiedzieć co się wokół dzieje
 2. Co cenię najbardziej u przyjaciół: szczerość, prawdomówność
 3. Moja główna wada: gadatliwość
 4. Moje ulubione zajęcie: praca w ogródku przy warzywach, kwiatach
 5. Moje marzenie o szczęściu: sprawność duchowa i fizyczna
 6. Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk: choroba, niesprawność duchowa i cielesna
 7. Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem: być w starości niesprawnym
 8. Kiedy kłamię: gdy nie chcę sprawić przykrości
 9. Słowa, których nadużywam: gałganie i tak wabi się kot
 10. Ulubieni bohaterowie literaccy: Bogumił Niechcic w powieści ''Noce i dnie''
 11. Ulubieni bohaterowie życia codziennego: członkowie mojej rodziny
 12. Czego nie cierpię ponad wszystko: kłamstwa, oszustwa, nieszczerości
 13. Moja dewiza: Pan Bóg wie co robi
 14. Dar natury, który chciałabym posiadać: wszystkim dobrze czynić
 15. Jak chciałabym umrzeć: cicho, spokojnie, bez wyrzutów sumienia
 16. Obecny stan mojego umysłu: umysł wolniej pracuje, ale w miarę
 17. Błędy, które najłatwiej wybaczam: gdy czuję, że nie będą popełnione w przyszłości