22 - 27.10.2008 r.
Andrzej, Janusz i Karol pojechali do PiotraW dniach 22.10 - 27.10.2008r. Andrzej Jazdon ze szwagrem Januszem Caderem oraz Karol wzięli udział w Archidiecezjalnej Pielgrzymce do Rzymu z okazji 1040. rocznicy przybycia do Poznania Jordana, pierwszego biskupa na ziemiach polskich.Bazylika św. Jana na Lateranie, właściwie Arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie - jedna z czterech bazylik papieskich (dawniej zwanych patriarchalnymi, gdyż podlegają bezpośrednio papieżowi) znajdujących się na terenie Rzymu i Watykanu. Katedra biskupa Rzymu.

Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki po spotkaniu z Andrzejem Jazdonem (w czasie mszy św.)

W tle Zamek św. Anioła - grobowiec przeznaczony dla cesarza Hadriana, jego rodziny oraz następców. Inaczej - Mauzoleum Hadriana zostało w V wieku przebudowane na fortecę. Pod koniec VI wieku papież Grzegorz I Wielki przemianował ją na Zamek św. Anioła, ponieważ podczas zarazy panującej w Rzymie ujrzał nad budynkiem postać anioła z mieczem w ręku.

W 1277r. papież Mikołaj III połączył zamek z Watykanem za pomocą podziemnego korytarza istniejącego do dziś.

Bazylika św. Piotra na Watykanie zbudowana w latach 1506-1626 pod kierownictwem m.in. Bramantego, Rafaela, Michała Anioła. Drugi co do wielkości kościół na świecie (pow.: 23 000 m2). Stoi na miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Piotra - jego grób pod głównym ołtarzem.

Plac św. Piotra zaprojektowany w 1656 r. przez Berniniego otoczony portykiem na którym znajduje się czterorzędowa kolumnada zwieńczona attyką z ustawionymi na niej posągami 140 świętych. Wśród nich po lewej stronie na wysokości fontanny można znaleźć pomnik św. Jacka Odrowąża - jedynego świętego pochodzącego z Polski.

Wewnątrz Panteonu ufundowanej w 125r. świątyni pogańskiej przez cesarza Hadriana. Obecnie kościół Św. Marii od Męczenników. Panteon był największą kopułą na świecie przez ok. 1300 lat, do momentu, kiedy w latach 1420-1436 wybudowano katedrę Santa Maria del Fiore we Florencji.

Schody Hiszpańskie ukończone w 1726r. - najdłuższe i najszersze schody w Europie (138 stopni). Odbywają się na nich coroczne pokazy mody, a w okresie Bożego Narodzenia na tarasie schodów ustawiana jest szopka.

Oczekiwanie na niedzielny Anioł Pański z papieżem Benedyktem XVI. Zwyczaj odmawiania modlitwy w południe został wprowadzony w 1456r. przez papieża Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku przed najazdem tureckim na Konstantynopol.

Bez komentarza. Obraz mówi sam za siebie.

Fontanna di Trevi zbudowana w latach 1735-1776. Najbardziej znana barokowa fontanna Rzymu. Legenda wiąże nazwę fontanny z imieniem Trevia noszonym przez dziewicę, która odkryła źródło wody wykorzystane przy budowie akweduktu.

Koloseum wzniesione w latach 70-72 do 80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Miejsce walk gladiatorów, polowań na dzikie zwierzęta, od połowy XVIII wieku otoczone opieką jako miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan.

Forum Romanum - plac w starożytnym Rzymie u stóp Kapitolu i Palatynu. Centrum polityczne i towarzyskie Rzymu okresu republiki.

Na Forum Romanum zbierali się mieszkańcy Rzymu, by decydować o wielkich sprawach publicznych i prywatnych, tam wymierzano sprawiedliwość, tam też działali wielcy adwokaci zwani "forenci".


Wewnątrz Muzeum Watykańskiego, w którym zgromadzono najbogatszą kolekcję dzieł sztuki z całego świata. Kolekcja jest na tyle ogromna, iż wg przewodników, gdyby poświęcić zaledwie kilkusekundową uwagę każdemu eksponatowi - obejrzenie całej kolekcji zajęłoby ponad 8 lat.

Biskup Marek Jędraszewski z Januszem Caderem na spacerze w Ogrodach Watykańskich.

Ogrody Watykańskie przez całe stulecia były niedostępne dla zwiedzających. Od czasów papieża Piusa XII stały się ogólnodostępne.

W najdalej wysuniętym zakątku Ogrodów Watykańskich znajduje się lądowisko dla helikopterów powstałe z inicjatywy papieża Pawła VI. Stąd papież udaje się na inne lotniska.

Plac Wenecki połączony z Koloseum ulicą Fori Imperiali, z którą sąsiadują Place Cesarskie.